Тъмен фон Светъл фон

IncoPos

ЯНТЕХ ЕООД предлага и обслужва търговската система IncoPOS SUPTO и Universal за магазин, ресторант, хотел и склад от всякакъв вид на Windows, macOS, Linux и Android!

IncoPOS

 • Работи на Windows, Linux и macOS
 • Минимални системни изисквания
 • Ниски цени, започващи от €79 на година за работна станция
 • Високо надеждна MySQL база данни
 • Поддръжка на различни външни устройства

IncoPOS за Android

 • Многофункционална ПОС апликация, подходяща за всички Android устройства
 • Може да се използва за основна търговска система
 • ПОС система за мобилни търговци
 • Връзка с IncoPOS чрез IncoCloud или самостоятелна работа

IncoCloud

 • Синхронизиране на информация между магазините Ви и работните станции
 • Улеснено архивиране и възстановяване на цялата търговска информация
 • Лесен за конфигуриране и настройка
 • Достъпна цена от €39 на месец на работна станция

Цените започват от 79 евро на година за работно място

Безплатен

 • Основни операции
 • Преобразуване на документи
 • Неограничен брой потребители
 • Неограничен брой стоки
 • Неограничен брой обекти
 • Неограничен брой партньори
 • 40+ готови отчета
 • Допълнитени операции
 • Специални свойства на стоки
 • Използване на потребителски справки
 • Използване на собствени документни шаблони
 • Фискален мениджър
 • Сензорен екран
 • Обработка на кредитни карти
 • Драйвери за връзка с устройства – списък с устройства
 • Обмен на данни
 • Преизчисление наналичности
 • Преизчисляване на доставни цени
 • Табло за отчети
 • Дизайнер на отчети
 • Документен дизайнер
 • Баркод принтер
 • Баркод дизайнер
 • Принт сървър
 • * Изтриване на период
 • Копиране и архивиране на база данни
 • Хотелска връзка
 • Мениджър за контрол на достъпа
 • Напълно конфигурируем логин екран

Starter

 • Основни операции
 • Преобразуване на документи
 • Ограничен до 5 потребителя
 • Ограничен до 3000 стоки
 • Ограничен до 1 обект
 • Неограничен брой партньори
 • 40+ готови отчета
 • Допълнителни операции
 • Специални свойства на стоки
 • Използване на потребителски справки
 • Използване на собствени документни шаблони
 • Фискален мениджър
 • Сензорен екран
 • Обработка на кредитни карти
 • Драйвери за връзка с устройства – списък с устройства
 • Обмен на данни
 • Преизчисление на наличности
 • Преизчисляване на доставни цени
 • Табло за отчети
 • Дизайнер на отчети
 • Документен дизайнер
 • Баркод принтер
 • Баркод дизайнер
 • Принт сървър
 • * Изтриване на период
 • Копиране и архивиране на база данни
 • Хотелска връзка
 • Мениджър за контрол на достъпа
 • Напълно конфигурируем логин екран

Basic

 • Основни операции
 • Преобразуване на документи
 • Неограничен брой потребители
 • Неограничен брой стоки
 • Неограничен брой обекти
 • Неограничен брой партньори
 • 40+ готови отчета
 • Допълнителни операции
 • Специални свойства на стоки
 • Използване на потребителски справки
 • Използване на собствени документни шаблони
 • Фискален мениджър
 • Сензорен екран
 • Обработка на кредитни карти
 • Драйвери за връзка с устройства – списък с устройства
 • Обмен на данни
 • Преизчисление на наличности
 • Преизчисляване на доставни цени
 • Табло за отчети
 • Дизайнер на отчети
 • Документен дизайнер
 • Баркод принтер
 • Баркод дизайнер
 • Принт сървър
 • * Изтриване на период
 • Копиране и архивиране на база данни
 • Хотелска връзка
 • Мениджър за контрол на достъпа
 • Напълно конфигурируем логин екран

Pro

 • Основни операции
 • Преобразуване на документи
 • Неограничен брой потребители
 • Неограничен брой стоки
 • Неограничен брой обекти
 • Неограничен брой партньори
 • 40+ готови отчета
 • Допълнителни операции
 • Специални свойства на стоки
 • Използване на потребителски справки
 • Използване на собствени документни шаблони
 • Фискален мениджър
 • Сензорен екран
 • Обработка на кредитни карти
 • Драйвери за връзка с устройства – списък с устройства
 • Обмен на данни
 • Преизчисление на наличности
 • Преизчисляване на доставни цени
 • Табло за отчети
 • Дизайнер на отчети
 • Документен дизайнер
 • Баркод принтер
 • Баркод дизайнер
 • Принт сървър
 • * Изтриване на период
 • Копиране и архивиране на база данни
 • Хотелска връзка
 • Мениджър за контрол на достъпа
 • Напълно конфигурируем логин екран