ЯНТЕХ ЕООД https://yntech.bg Магазин и сервиз за компютърна техника Wed, 14 Oct 2020 08:32:17 +0000 bg-BG hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.5.1 https://yntech.bg/wp-content/uploads/2020/04/cropped-cropped-ynt3-32x32.png ЯНТЕХ ЕООД https://yntech.bg 32 32 ЯНТЕХ навърши 6 години https://yntech.bg/2020/10/%d1%8f%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%85-%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%88%d0%b8-6-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d1%258f%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b5%25d1%2585-%25d0%25bd%25d0%25b0%25d0%25b2%25d1%258a%25d1%2580%25d1%2588%25d0%25b8-6-%25d0%25b3%25d0%25be%25d0%25b4%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b8 https://yntech.bg/2020/10/%d1%8f%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%85-%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%88%d0%b8-6-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8/#respond Wed, 14 Oct 2020 08:32:14 +0000 https://yntech.bg/?p=487233 Нашата фирма навърши 6 години! Дали сме отличници, може би! Към момента работим по: абонаментни договори – един консултантски с университет и два за системна администрация със средно големи фирми,

The post ЯНТЕХ навърши 6 години first appeared on ЯНТЕХ ЕООД.

]]>
Нашата фирма навърши 6 години! Дали сме отличници, може би! Към момента работим по: абонаментни договори – един консултантски с университет и два за системна администрация със средно големи фирми, договори с фирми за продажба и поддръжка на търговския софтуер IncoPos; физически и електронен магазин за продажба на качествена компютърна техника; високоспециализиран хардуерен и софтуерен сервиз за компютри и лаптопи; практическа защита на личните данни и други дейности.

The post ЯНТЕХ навърши 6 години first appeared on ЯНТЕХ ЕООД.

]]>
https://yntech.bg/2020/10/%d1%8f%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%85-%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%88%d0%b8-6-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8/feed/ 0
Нов хостинг https://yntech.bg/2020/04/%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d1%85%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b2-%25d1%2585%25d0%25be%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b3 https://yntech.bg/2020/04/%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d1%85%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3/#respond Sat, 25 Apr 2020 05:32:41 +0000 https://yntech.bg/?p=430936 С научна цел и с надеждата да намаля ресурсоемкостта на досега действащата ни WordPress платформа, реших да оценя възможностите на конкретен средно голям сайт с около 5-7 хиляди продукти и

The post Нов хостинг first appeared on ЯНТЕХ ЕООД.

]]>
С научна цел и с надеждата да намаля ресурсоемкостта на досега действащата ни WordPress платформа, реших да оценя възможностите на конкретен средно голям сайт с около 5-7 хиляди продукти и с доста филтри (атрибути)! Инсталирах и конфигурирах сайта ни https://yntech.bg отново на нов сървър, но с най-новите или най-стабилни сървърни приложения: Ubuntu 18.04 LTS OS server; NGINX 1.14 Web server; PHP 7.3-fpm Script integrator (за NGINX); MYSQL 8 Database server и последен WordPress 5.4 (+ тема и добавки)! Упражнението в наш VPS хостинг доведе до по-малко натоварване, около 30-40% на 12 от 24 CPU и по-малка RAM зависимост, около 25 Gb от заложените 64 Gb до 120 Gb. В предишната конфигурация използвах същата операционна система, но с Apache 2.4 Web server и MYSQL 5.7. Резултатите показват несъществени подобрения, които могат да се дължат и на разликата между новата и старата инсталация (с повече ненужни връзки и файлове). Мнението ми е, че за подобни хостинги задължително трябва да се използва собствен сървър, било то и VPS, за да могат да се оптимизират параметрите на MYSQL-a в mysqld.cnf, което е и най-важния елемент в изграждането на сайта! Всъщност, WordPress или по-точно WooCommerce транзиентите, имат бъгове при използването на голям брой филтри – това го реших с sh-команди в crontab-a!!!

The post Нов хостинг first appeared on ЯНТЕХ ЕООД.

]]>
https://yntech.bg/2020/04/%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d1%85%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3/feed/ 0
Нов договор от началото на 2020 г. https://yntech.bg/2020/01/%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80-%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-2020-%d0%b3/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b2-%25d0%25b4%25d0%25be%25d0%25b3%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25be%25d1%2580-%25d0%25be%25d1%2582-%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%2587%25d0%25b0%25d0%25bb%25d0%25be%25d1%2582%25d0%25be-%25d0%25bd%25d0%25b0-2020-%25d0%25b3 https://yntech.bg/2020/01/%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80-%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-2020-%d0%b3/#respond Sat, 04 Jan 2020 06:42:28 +0000 https://yntech.bg/?p=393952 Нашата фирма започва 2020 г. с реализацията на нов абонаментен договор с Български Университет по защита на данните. Ще се постараем и ще дадем всичко от възможностите си за да

The post Нов договор от началото на 2020 г. first appeared on ЯНТЕХ ЕООД.

]]>
Нашата фирма започва 2020 г. с реализацията на нов абонаментен договор с Български Университет по защита на данните. Ще се постараем и ще дадем всичко от възможностите си за да намалим уязвимостите в информационната дейност.

The post Нов договор от началото на 2020 г. first appeared on ЯНТЕХ ЕООД.

]]>
https://yntech.bg/2020/01/%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80-%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-2020-%d0%b3/feed/ 0
Продажба на софтуерна система за управление на склад StoreIT и интеграция с ERP системата на клиента от ИФД Инженеринг Джойнт Венчър ООД https://yntech.bg/2019/10/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b1%d0%b0-%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d1%80%d1%8a%d0%b6%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d0%bf%d1%80/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b4%25d0%25b0%25d0%25b6%25d0%25b1%25d0%25b0-%25d0%25b8-%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25b4%25d0%25b4%25d1%2580%25d1%258a%25d0%25b6%25d0%25ba%25d0%25b0-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d1%2581%25d0%25b8%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25bc%25d0%25b0-%25d0%25b7%25d0%25b0-%25d1%2583%25d0%25bf%25d1%2580 https://yntech.bg/2019/10/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b1%d0%b0-%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d1%80%d1%8a%d0%b6%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d0%bf%d1%80/#respond Thu, 17 Oct 2019 11:15:41 +0000 https://yntech.bg/?p=349912 Внедряване в рамките на 3 месеца от подписване на договора Внедряване в рамките на бюджет до 60 хиляди лева Включена в цената интеграция с ERP системата на клиента Управление на

The post Продажба на софтуерна система за управление на склад StoreIT и интеграция с ERP системата на клиента от ИФД Инженеринг Джойнт Венчър ООД first appeared on ЯНТЕХ ЕООД.

]]>
 • Внедряване в рамките на 3 месеца от подписване на договора
 • Внедряване в рамките на бюджет до 60 хиляди лева
 • Включена в цената интеграция с ERP системата на клиента
 • Управление на транспортните задачи и оптимизация на маршрутите
 • Поддържане на различни собственици на стоката в един склад и фактуриране на складови услуги
 • Минимизиране на първоначалната инвестиция чрез възможност за ползване на системата като облачна услуга
 • Платформено независима система

The post Продажба на софтуерна система за управление на склад StoreIT и интеграция с ERP системата на клиента от ИФД Инженеринг Джойнт Венчър ООД first appeared on ЯНТЕХ ЕООД.

]]>
https://yntech.bg/2019/10/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b1%d0%b0-%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d1%80%d1%8a%d0%b6%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d0%bf%d1%80/feed/ 0
Философията GDPR https://yntech.bg/2019/10/%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-gdpr/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d1%2584%25d0%25b8%25d0%25bb%25d0%25be%25d1%2581%25d0%25be%25d1%2584%25d0%25b8%25d1%258f%25d1%2582%25d0%25b0-gdpr https://yntech.bg/2019/10/%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-gdpr/#respond Tue, 15 Oct 2019 10:31:54 +0000 https://yntech.bg/?p=359811 Още с влизането в сила от 25 май 2018 г. на Общ Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета за ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, започна

The post Философията GDPR first appeared on ЯНТЕХ ЕООД.

]]>
Още с влизането в сила от 25 май 2018 г. на Общ Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета за ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, започна трескава дейност по практическото привеждане на дружествата, съгласно изискванията.

Като че ли се измести идеята на настоящия Регламент.

Според мен, фокусирайки се върху философията за защита на личните данни на физическите лица, могат да се обособят няколко главни аспекти :

 • Правата на физическите лица;
 • Задълженията на Администраторите и обработващите лични данни;
 • Ролята на регулаторно-надзорните органи.

Всъщност, основната идея е в думичката защита (организационни и технически мерки), която за съжаление позволява различни интерпретации и оставя завършени решения, най-често с изработването на някакви документи, обобщени като “Политики за защита ….”.

За да се реализира адекватна защита на данните трябва да се дефинират опасностите и съответно да се предприемат технологични мерки за реално предпазване от тези опасности с ефектите им на въздействие върху живота и здравето на засегнатите лица!

The post Философията GDPR first appeared on ЯНТЕХ ЕООД.

]]>
https://yntech.bg/2019/10/%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-gdpr/feed/ 0
ЯНТЕХ навърши 5 години от създаването си https://yntech.bg/2019/10/%d1%8f%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%85-%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%88%d0%b8-5-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d1%81%d1%8a%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d1%81/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d1%258f%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b5%25d1%2585-%25d0%25bd%25d0%25b0%25d0%25b2%25d1%258a%25d1%2580%25d1%2588%25d0%25b8-5-%25d0%25b3%25d0%25be%25d0%25b4%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b8-%25d0%25be%25d1%2582-%25d1%2581%25d1%258a%25d0%25b7%25d0%25b4%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25be-%25d1%2581 https://yntech.bg/2019/10/%d1%8f%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%85-%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%88%d0%b8-5-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d1%81%d1%8a%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d1%81/#respond Sun, 13 Oct 2019 13:09:42 +0000 https://yntech.bg/?p=347723 Имаме вече история на дейността ни – продажба на качествени ИТ продукти и високоспециализирани услуги. Според социалните медии над 98% са положителните отзиви от работата ни, а негативните са от

The post ЯНТЕХ навърши 5 години от създаването си first appeared on ЯНТЕХ ЕООД.

]]>
Имаме вече история на дейността ни – продажба на качествени ИТ продукти и високоспециализирани услуги. Според социалните медии над 98% са положителните отзиви от работата ни, а негативните са от хора, които никога не са били наши клиенти!

The post ЯНТЕХ навърши 5 години от създаването си first appeared on ЯНТЕХ ЕООД.

]]>
https://yntech.bg/2019/10/%d1%8f%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%85-%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%88%d0%b8-5-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d1%81%d1%8a%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d1%81/feed/ 0
Време е да модернизирате информационния си бизнес модел! https://yntech.bg/2019/07/%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5-%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d0%25b2%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25bc%25d0%25b5-%25d0%25b5-%25d0%25b4%25d0%25b0-%25d0%25bc%25d0%25be%25d0%25b4%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b7%25d0%25b8%25d1%2580%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b5-%25d0%25b8%25d0%25bd%25d1%2584%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25bc%25d0%25b0%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25be%25d0%25bd https://yntech.bg/2019/07/%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5-%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd/#respond Wed, 03 Jul 2019 08:22:29 +0000 https://yntech.bg/?p=285645 ЯНТЕХ ЕООД предлага следните решения: 1. Изграждане частен (Ваш) „Облак“ за сървърни услуги. Структура Физически сървър/и – нов/и (>1483 лв.) или втора употреба (500-1000 лв.) Инсталиране на сървърна платформа за

The post Време е да модернизирате информационния си бизнес модел! first appeared on ЯНТЕХ ЕООД.

]]>
ЯНТЕХ ЕООД предлага следните решения:

1. Изграждане частен (Ваш) „Облак“ за сървърни услуги.

Структура

 • Физически сървър/и – нов/и (>1483 лв.) или втора употреба (500-1000 лв.)
 • Инсталиране на сървърна платформа за виртуални машини, базирана на Linux Debian и KVM, възможен е и „Клъстер“ от сървъри (500-1000 лв.)
 • Инсталиране на различни виртуални машини с Windows или Linux операционни системи, на които да си стартирате Вашите бизнес счетоводни, складови и/или ERP програми, както и различни промишлени програми, включително и „Система за управление на база данни“ (>50 лв)
 • Конфигурация на SAMBA файлов, FTP, Apache php, Tomcat.. сървъри (>200 лв.)
 • Ежедневен архив на виртуална машина (KVM), на файлове (Rsync, Unison, scrypt) или на база данни (Dump, scrypt) (>50 лв.)

2. Виртуална частна мрежа VPN, хардуерно или суфтуерно базирани, между Вашите бизнес локации, независимо от географското им разположение (>150лв) !

The post Време е да модернизирате информационния си бизнес модел! first appeared on ЯНТЕХ ЕООД.

]]>
https://yntech.bg/2019/07/%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5-%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd/feed/ 0
Станахме партньор и дистрибутор на ВЛАДСТЕР ЕООД https://yntech.bg/2019/04/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%85%d0%bc%d0%b5-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%bd%d1%8c%d0%be%d1%80-%d0%b8-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b1%d1%83%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%bb/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%2585%25d0%25bc%25d0%25b5-%25d0%25bf%25d0%25b0%25d1%2580%25d1%2582%25d0%25bd%25d1%258c%25d0%25be%25d1%2580-%25d0%25b8-%25d0%25b4%25d0%25b8%25d1%2581%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b8%25d0%25b1%25d1%2583%25d1%2582%25d0%25be%25d1%2580-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25b2%25d0%25bb https://yntech.bg/2019/04/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%85%d0%bc%d0%b5-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%bd%d1%8c%d0%be%d1%80-%d0%b8-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b1%d1%83%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%bb/#respond Tue, 23 Apr 2019 13:08:21 +0000 https://yntech.bg/?p=271198 Складовия софтуер IncoPos СУПТО по Наредба Н-18 е най-добрият, според нас, за всякакъв вид търговски обекти и цехове. Програмата IncoPos работи в локална или клиент-сървър-база данни мрежова среда (включително и

The post Станахме партньор и дистрибутор на ВЛАДСТЕР ЕООД first appeared on ЯНТЕХ ЕООД.

]]>
Складовия софтуер IncoPos СУПТО по Наредба Н-18 е най-добрият, според нас, за всякакъв вид търговски обекти и цехове. Програмата IncoPos работи в локална или клиент-сървър-база данни мрежова среда (включително и в облак) на Windows, Linux, Android и macOS с почти всички касови апарати!
https://vladster.net/bg/incopos-2/

The post Станахме партньор и дистрибутор на ВЛАДСТЕР ЕООД first appeared on ЯНТЕХ ЕООД.

]]>
https://yntech.bg/2019/04/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%85%d0%bc%d0%b5-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%bd%d1%8c%d0%be%d1%80-%d0%b8-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b1%d1%83%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%bb/feed/ 0
Партньорство с Kaspersky Lab https://yntech.bg/2019/02/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%bd%d1%8c%d0%be%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%81-kaspersky-lab/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d0%25bf%25d0%25b0%25d1%2580%25d1%2582%25d0%25bd%25d1%258c%25d0%25be%25d1%2580%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b2%25d0%25be-%25d1%2581-kaspersky-lab https://yntech.bg/2019/02/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%bd%d1%8c%d0%be%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%81-kaspersky-lab/#respond Thu, 07 Feb 2019 10:56:21 +0000 https://yntech.bg/?p=255453 Фирма ЯНТЕХ ЕООД стана партньор на Kaspersky Lab с амбицията за още по-успешно реализиране на мерките по сигурността на данните!

The post Партньорство с Kaspersky Lab first appeared on ЯНТЕХ ЕООД.

]]>
Фирма ЯНТЕХ ЕООД стана партньор на Kaspersky Lab с амбицията за още по-успешно реализиране на мерките по сигурността на данните!

The post Партньорство с Kaspersky Lab first appeared on ЯНТЕХ ЕООД.

]]>
https://yntech.bg/2019/02/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%bd%d1%8c%d0%be%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%81-kaspersky-lab/feed/ 0
Реализирахме договор за продажба и доставка на компютри и монитори https://yntech.bg/2019/01/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%bc%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b1%d0%b0-%d0%b8-%d0%b4%d0%be/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b0%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25b7%25d0%25b8%25d1%2580%25d0%25b0%25d1%2585%25d0%25bc%25d0%25b5-%25d0%25b4%25d0%25be%25d0%25b3%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25be%25d1%2580-%25d0%25b7%25d0%25b0-%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b4%25d0%25b0%25d0%25b6%25d0%25b1%25d0%25b0-%25d0%25b8-%25d0%25b4%25d0%25be https://yntech.bg/2019/01/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%bc%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b1%d0%b0-%d0%b8-%d0%b4%d0%be/#respond Tue, 15 Jan 2019 17:57:56 +0000 https://yntech.bg/?p=250559 В края на 2018 г. реализирахме договор за продажба и доставка на компютри и монитори на Държавна агенция “Архиви”

The post Реализирахме договор за продажба и доставка на компютри и монитори first appeared on ЯНТЕХ ЕООД.

]]>
В края на 2018 г. реализирахме договор за продажба и доставка на компютри и монитори на Държавна агенция “Архиви”

The post Реализирахме договор за продажба и доставка на компютри и монитори first appeared on ЯНТЕХ ЕООД.

]]>
https://yntech.bg/2019/01/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%bc%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b1%d0%b0-%d0%b8-%d0%b4%d0%be/feed/ 0