Тъмен фон Светъл фон

Философията GDPR Оставете коментар

Още с влизането в сила от 25 май 2018 г. на Общ Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета за ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, започна трескава дейност по практическото привеждане на дружествата, съгласно изискванията.

Като че ли се измести идеята на настоящия Регламент.

Според мен, фокусирайки се върху философията за защита на личните данни на физическите лица, могат да се обособят няколко главни аспекти :

  • Правата на физическите лица;
  • Задълженията на Администраторите и обработващите лични данни;
  • Ролята на регулаторно-надзорните органи.

Всъщност, основната идея е в думичката защита (организационни и технически мерки), която за съжаление позволява различни интерпретации и оставя завършени решения, най-често с изработването на някакви документи, обобщени като “Политики за защита ….”.

За да се реализира адекватна защита на данните трябва да се дефинират опасностите и съответно да се предприемат технологични мерки за реално предпазване от тези опасности с ефектите им на въздействие върху живота и здравето на засегнатите лица!

Вашият коментар