Тъмен фон Светъл фон

Договор за привеждане на Мобс Актюерско Консултиране ООД по GDPR Оставете коментар

На 12.12.2018 г. успешно финализирахме поредния договор за РЕАЛНО и ПРАКТИЧЕСКИ привеждане на дружество, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и по Закона за защита на личните данни. В практическата реализация сме приложили не само необходимите организационни мерки (Инструкция, Процедури, Образци документи и примерни договори), а сме подпомогнали МОБС Актюерско Консултиране ООД да въведе и задължителните минимални технически мерки за съответното ниво на въздействие по регистри!

Вашият коментар