Тъмен фон Светъл фон

Услуги

Ремонт и поддръжка

Хардуерен ремонт на компютри, лаптопи и периферни устройства. Софтуерен ремонт на компютърни устройства и системи. Оптимизация на хардуерните и софтуерните конфигурации за постигане на максимално възможна производителност с минимални инвестиции.

Обслужване и поддръжка на стационарни и мобилни компютърни системи: хардуерно и софтуерно почистване, възстановяване и ремонт на основните компоненти, индивидуални системи (RSync, UNISON, script методи) за архив на данните по разписание и защита на информацията. Дистанционна поддръжка чрез VPN/Remote Desktop за MS Windows или SSH за Linux операционни системи.

Системна администрация

Извършване на абонаментна и не абонаментна системна администрация на фирми. Изграждане и администриране на Linux- и Windows-базирани системи от вида клиент-сървър-база данни, включително – облачни технологии, предимно от вида Debian(Ubuntu)/KVM и сървърни платформи/приложения SAMBA; FTP; WEB-server за Java, PHP + WordPress и ASP; Пощенски сървър с rDNS, SPF, DMARC и DKIM настройки и др.

Разработване на софтуер

Разработване на програмни JAVA/C и JAVA/C WEB приложения. Разработване на специализирани програмни продукти. Инсталиране, адаптиране и модификация на софтуерни платформи за електронен магазин, блог, реклама и др.

Компютърни мрежи

Проектиране и физическо изграждане на локални компютърни мрежи. Изграждане на виртуални частни мрежи – VPN. Управление на вече изградени мрежи – интеграция на клиенти към физическите и логическите комуникационни възли или сървъри.

Компютърна сигурност

Анализ на риска. Методологическа оценка на уязвимостите в автоматизираните информационни системи и мрежи. Разработване на алгоритми и процедури по защита от вредоносни програми и вируси. Специфична защита по сигурност на личните данни.

Защита на личните данни

Предлагаме практическа реализация за въвеждане изискванията по защита на физическите лица при обработването и свободното движение на личните им данни, съгласно влезлия в сила от 25 май 2018 г. във всички държави-членки на Европейския съюз Общ Регламент (ЕС) 2016/679.

Приложния подход включва дейности по предварителната подготовка на средата в която ще се обработват лични данни, по време на обработката и действия при нарушение на сигурността на личните данни.

Продажба и поддръжка на търговски софтуер IncoPOS на ВЛАДСТЕР ЕООД

Продажба и обслужване на търговската система IncoPOS SUPTO и Universal за магазин, ресторант, хотел и склад от всякакъв вид. Абонаментна и не абонаментна поддръжка на IncoPOS.

IncoPOS

 • Работи на Windows, Linux и macOS
 • Минимални системни изисквания
 • Ниски цени, започващи от €79 на година за работна станция
 • Високо надеждна MySQL база данни
 • Поддръжка на различни външни устройства

Продажба на система за управление на склад StoreIT на ИФД Инженеринг Джойнт Венчър ООД

 • Внедряване в рамките на 3 месеца от подписване на договора
 • Включена в цената интеграция с ERP системата на клиента
 • Управление на транспортните задачи и оптимизация на маршрутите
 • Поддържане на различни собственици на стоката в един склад и фактуриране на складови услуги
 • Минимизиране на първоначалната инвестиция чрез възможност за ползване на системата като облачна услуга
 • Платформено независима система