Тъмен фон Светъл фон

Софтуер на ЯНТЕХ за интеграция

Нашата фирма разработва и предлага абонаментно софтуер за подготовка на данни с продуктови спецификации, преди интеграцията им с електронен магазин.

Имаме разработен софтуер за извличане на продуктови данни във вид на *.xml от ПОЛИКОМП ЕООД и АСБИС БЪЛГАРИЯ ЕООД, но за да се ползва от нашите бъдещи клиенти, те трябва да сключат договор за вход в съответните системи на тези дружества и да получат от тях необходимите идентификационни и автентификационни разрешения – нашият софтуер ще се персонализира с тези разрешения!

След предварително проучване, можем да разработим подобен софтуер и за други Български и чуждестранни дистрибутори.

Описание на функционалностите на софтуера:

 • Извличане (Download) на данни от сървърите на конкретната фирма в необработен *.xml или множество *.xml-и;
 • Конвертиране на xml-форматите във файлове с обикновен текст *.csv;
 • Сортиране по категории и подкатегории на продуктите;
 • Събиране и обобщаване на информацията за всеки продукт по отделно, в общи категории файлове;
 • Реализиране на ценови политики;
 • За всяка категория продукти има външен описателен файл със списък на желаните атрибути (филтри), където могат да се добавят или премахват такива от характеристиките им. Забележка: в тази част могат да се стандартизират по наименования филтрите и да се преименуват отделни полета характеристики, например „Цвят“ от Английски на Български език;
 • Зададен е външен файл от който да се избира кои категории продукти да се обработват;
 • Събиране и обобщаване на информацията за всеки продукт по отделно, но вече с наличните му филтри и html таблица на неговите характеристики;
 • Крайния формат на файловете е конфигуриран за интеграция с Woocommerce на WordPress;
 • Импортването на продуктовите данни в дадената WEB-платформа е чрез стандартните им „plugins“;
 • Импортване на данните в търговския софтуер IncoPos на ВЛАДСТЕР ЕООД или друг, позволяващ импорт на *.csv;
 • Има възможност формата за импорт в даден електронен магазин или складова програма да се конфигурира по желание на клиента!

Допълнителни дейности:

 • Инсталиране на частен облак и среда за виртуални машини, чрез DEBIAN/KVM;
 • Инсталиране на физически или виртуален/и сървър/и: UBUNTU SERVER; APACHE-, NGIGX- или TOMCAT-WEB SERVER, MYSQL или MARIADB SERVERS за база данни; PHP/JAVA скрипт интерпретатори; HTTPs; WORDPRESS, MAGENTO или друга WEB-платформа;
 • Конфигуриране на WEB-платформа на външен сървър;
 • Импорт по разписание;
 • Системна администрация.

Примери:

 • Най-общо, можете да видите възможностите на софтуерът, на адрес: https://yntech.bg/produkt-kategoriya/лаптоп/ – в ляво са продуктовите филтри на категорията, а в единичните страници на продуктите са техните характеристики, линковете за драйвери и youtube клип (ако са налични в изходните данни на дистрибуторите). Разбира се, външния вид на представянето в електронния магазин зависи от графичния интерфейс на дадената тема!
 • Текстовия вид на готов за импортване файл изглежда така, но може да изглежда и по различен начин:
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F29 F30 F31 F32 P  Accent SKU Warranty  Category  Vendor Short description  Linked products Name  Weight Foruse Youtubeid  Drivers Pictures  Table  

Абонаментните цени зависят от обема данни по категории и от степента на сложност извън предварително разработените модели!

Можем да ви предоставим повече информация и демонстрация в предварително уговорен час!