Тъмен фон Светъл фон

За нас

Фирма ЯНТЕХ ЕООД е създадена през 2014 г. Нашите специалисти са хонорувани университетски преподаватели и IT инженери. Интересите ни са в областта на компютърните технологии – продажба на качествени продукти, високоспециализиран хардуерен и софтуерен ремонт, поддръжка и системна администрация.

Имаме реален опит в защита на информацията, включително и в защитата на личните данни на физическите лица. В тази област специалистите ни са с над 11 годишен опит с достъп до ниво „СТРОГО СЕКРЕТНО“ за България и „NATO SECRET” за НАТО.

За повече информация вижте https://yntech.bg/контакти/

Партньори

ПОЛИКОМП ЕООД https://polycomp.bg – продаваме ИТ продуктите на фирмата;
АСБИС БЪЛГАРИЯ ЕООД www.asbis.bg – продаваме ИТ продуктите на фирмата;
ФОРС КОМЕРС ЕООД https://force-commerce.bg – Кооперация за ремонти на копирна техника и сервиз. Също така продаваме устройсва и съвместими принтерни консумативи от тях;
ВЛАДСТЕР ЕООД https://vladster.net – продаваме и обслужваме търговския им софтуер IncoPOS SUPTO и Universal;
Квант Сервиз ООД www.kvantservice.com – продаваме ИТ продуктите на фирмата;
КОМЕЛ СОФТ МУЛТИМЕДИЯ ЕООД www.comelsoft.com – продаваме ИТ продуктите на фирмата;
БУЛТАЙМ ООД http://bultime.eu – продаваме ИТ продуктите на фирмата;

Наши клиенти

СТИМЕКС ООД www.stimex.bg – абонаментна системна администрация и поддръжка;
ФЕШЪН ФОРЕВЪР ЕООД www.4me.bg – абонаментна системна администрация и поддръжка;
МЦ ПРОВИТА 22 ООД – системна администрация и поддръжка;
Пристанище Варна ЕАД www.port-varna.bg – реализиран договор по защита на личните данни;
СТИМЕКС ООД www.stimex.bg – реализиран договор по защита на личните данни;
Здравец 8 ЕООД www.kosara.bg – реализирани договори по защита на личните данни и “Длъжностно лице по защита на личните данни”;
Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) www.uasg.bg – реализиран договор по защита на личните данни;
Мобс Актюерско Консултиране ООД – реализиран договор по защита на личните данни;
Държавна агенция „Архиви“ http://www.archives.government.bg – реализирани договори за продажба и доставка на компютри, монитори и друга офис техника;
Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) www.uasg.bg – реализиран консултантски договор за подпомагане дейностите на длъжностното лице по защита на личните данни;
КАМ МАРКЕТ https://www.kam-market.bg – продажба и доставка на компютри, монитори и друга офис техника;
СТОРИБОКС ЕООД https://storybox.bg – абонаментна системна администрация и поддръжка;
Изключително голям брой юридически и физически лица – не абонаментна системна администрация и поддръжка, ремонт и продажба на компютърна техника.

Продаваме

– Компютри. Лаптопи. Таблети. Работни станции. Сървъри;
– Операционни системи. Приложен софтуер;
– Монитори. Телевизори и домашно кино;
– Принтери черно-бели и цветни. Консумативи. Плотери. Скенери;
– Презентационна техника. Екрани. Мултимедийни проектори;
– Фото и видео продукти, Системи за видеонаблюдение;
– Мрежови устройства;
– Защита на електрозахранването. UPS;
– Телефони;
– Навигации. Калкулатори;
– Аксесоари и кабели за компютърни устройства.

Фирмата извършва

– Ремонт на компютри, лаптопи и друга техника;
– Поддръжка и администрация на Windows и Linux базирани системи;
– Разработване на еднослойни и многослойни програмни продукти, включително и WEB-страници;
– Проектиране и изграждане на локални и VPN мрежи;
– Проектиране и изграждане на интелигентни системи за видеонаблюдение, от камерите до вашите стационарни и/или мобилни устройства;
– Обучение;
– Сигурност на информацията.