Гаранционни условия

При възникване на гаранционно събитие, сервиза прави констатация и уведомява клиента до 72 часа от постъпване на повредената стока.

 

 Инструкция за транспортиране, съхранение и експлоатация

– Компютърните продукти се пренасят и транспортират добре опаковани, в зависимост от степента им на чупливост.

– Не се допуска експлоатацията им във влажни помещения, при температури над 35° С или при условия различни от експлоатационните им характеристики.

– Включването им към електрическата мрежа е при стандартно захранване 220V/50Hz (толеранс 5%).

– За всеки продукт са в сила всички инструкции за инсталация и безопасност от документацията на производителя и допълнителните указания на вносителя за страната.

 

 Гаранцията отпада при следните случаи

– При повреди, причинени от природни бедствия и аварии несвързани с гаранционния продукт.

– При неспазване на инструкциите за експлоатация и при опит на неоторизирано отстраняване на повредите, тогава ремонта е за сметка на клиента.

– При видими прогаряния от токови удари, заливане от течности и неправилно съхранение.

– При външни механични въздействия и при нарушаване целостта на контролната гаранционна лепенка.

 

Тези случаи се констатират след оглед от специалист на ЯНТЕХ ЕООД и се изготвя констативен протокол.

 

Гаранционното обслужване е в предложените от производителя или вносителя оторизирани сервизи за страната.

ЯНТЕХ ЕООД не носи отговорност за запазване на информацията на клиента.

Фирмата не носи отговорност за компоненти, непотърсени повече от 60 дни.

Оторизираните сервизи за продукти, закупени от ЯНТЕХ ЕООД по време на гаранционния период, са описани в гаранционните карти или могат да бъдат предоставени при запитване.

 

Препоръчителните сервизи по категории и марка са, както следва:

  • СТЕМО ООД, тел. 07001 79 78, адрес: гр. София, ул. Цариградско шосе No. 135, e-mail: support@stemo.bg , site: www.stemo.bg/service
  • ВЮПОЙНТ ООД, тел. 02 988 9170, адрес: гр. София, кв. Лозенец, бул. “Арсеналски” 81-В, e-mail: service@viewpoint.bg , site: www.viewpoint.bg

Забележка: При покупката на определен продукт, нашата фирма издава съответните първични счетоводни документи и гаранционна карта, показваща условията за ползване на изделията и другите гаранционни сервизи за страната!

 

За извънгаранционната поддръжка може да разчитате и на нас!

Гаранционни условия изтегли >

Translate »